fbpx

Livets högtider

Vigsel

Boka vigsel
Boka vigsel direkt på webben här.

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Kontakta din församling för att boka vigsel.

brudkrona_taikon_mindre

Brudkrona av Rosa Taikon, finns att låna mot deposition.

Vigsel i kyrkan
Det vanligaste är att vigseln sker i kyrkan. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med vigselförrättare och musiker kan man göra vigseln personlig med olika symbolhandlingar, dikter och sånger. Den här vigselordningen arbetar vi efter. Den utgör en grund som kan anpassas på så sätt att någon kan sjunga, läsa en dikt eller lägga till fler bibelord. Vigseln tar ca 30 minuter.

I Tyresö församling är alla välkomna att vigas. Läs mer om vigselrätt/vigselskyldighet.

I god tid före vigseln behöver ni beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år.

Vigselsamtal
Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när? För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

Vid vigselsamtalet kan ni gå igenom momenten för att ni ska känna er bekväma under vigseln.

Glöm inte att ta med hindersprövningen!

Vilken kyrka?
Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på vilken plats, ni vill gifta er. Kontakta den församling där ni vill gifta er. Det enklaste är att välja en kyrka i den församling där ni bor, och att den präst som är i tjänst viger er. Men det finns också möjlighet att gifta sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell präst ska viga er.

Om ni vill gifta er på en annan plats än i en kyrka kan ni tala med prästen om det.

Vi har tre kyrkor i församlingen där ni kan gifta er. Läs mer och se bilder. Tyresö kyrka är mycket populär som vigselkyrka och det innebär att det kan vara många vigslar på en dag, och bröllopssällskap både före och efter er vigsel. Kom i tid och hjälp oss gärna att göra mötena så smidiga som möjlighet

15 minuter innan er tid är kyrkan öppen för ert sällskap och eventuella förberedelser. Det kan vara andra vigselsällskap både före och efter. När vigseln är över och ni som äkta makar har gått ut ur kyrkan får ni hjälp av kyrkvaktmästaren att genast gå runt och obemärkt gå in i kyrkan igen. När bröllopssällskapet har samlats utanför får ni signal om att gå ut och ta emot såpbubblor, jubel och fotografering (ris och blomblad är tyvärr inte tillåtet).

Musik
Många par sätter sin egen prägel på vigseln genom att välja psalmer, musik och texter. Minst två psalmer ska ingå i vigseln. Våra musiker är mycket duktiga och kan ta sig an de flesta musikstycken, och framför gärna levande musik på er stora dag. Det kostar inget extra. Det finns orgel och piano eller flygel.

Eventuella solister anlitar ni och betalar för själva. Det finns tillgång till sångmickar, körmickar, talarstol och notställ. Detta kan oftast inte förberedas mer än 15 minuter innan vigseln.

Utsmyckning
Altaret är alltid utsmyckat med blommor och ljus. Eftersom våra kyrkor är väldigt populära finns det oftast inte möjlighet att smycka kyrkan med egna dekorationer, eftersom en dag kan innehålla flera dop och vigslar.

brudkrona_mindre

Brudkrona finns att låna mot deposition.

Kontakt
Kontakta Församlingsexpeditionen med dina frågor och för att boka vigsel.

Bjudning/catering

Kumla herrgård

Café Himlagott