fbpx

Ny verksamhet – Bollmoradalens kyrka

  Checklista
  Verksamheten uppfyller följande mål (bocka för minst ett):

  Gudstjänster
  Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
  Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
  Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
  Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

  Diakoni, kultur och musik
  Verksamheten utgår från Bollmoradalens kyrka
  Vi ska bistå och stödja människor i särskilt utsatta livssituationer Vi är kända för vår kompetens och våra resurser
  Vi ska utveckla samarbeten med externa aktörer
  Verksamheten består av olika kulturella uttryck och genrer
  Verksamheten tilltalar olika intressen och behov