Ny verksamhet – Bollmoradalens kyrka

Checklista
Verksamheten uppfyller följande mål (bocka för minst ett):

Gudstjänster
Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

Diakoni, kultur och musik
Verksamheten utgår från Bollmoradalens kyrka
Vi ska bistå och stödja människor i särskilt utsatta livssituationer Vi är kända för vår kompetens och våra resurser
Vi ska utveckla samarbeten med externa aktörer
Verksamheten består av olika kulturella uttryck och genrer
Verksamheten tilltalar olika intressen och behov