Ny verksamhet – Trollbäckens kyrka

Här finns församlingsinstruktionen med visioner och mål för de olika verksamhetsområdena.

Checklista
Verksamheten uppfyller följande mål (bocka för minst ett):

Gudstjänster
Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

Undervisning
Det ska finnas olika sätt att tillägna sig undervisningen
Undervisningen ska innehålla ämnen som är relevanta för människor just nu
Verksamheten utgår från Trollbäckens kyrka
Barns andlighet är i centrum – en mänsklig rättighet
Verksamheten använder pedagogiska metoder som kan förebygga psykisk ohälsa och segregation
Undervisningen förmedlar hållbarhet och medmänsklighet