Ny verksamhet – Tyresö kyrka och Pilgrimscentrum

Checklista
Verksamheten uppfyller följande mål (bocka för minst ett):

Gudstjänster
Gudstjänster
Antalet människor som tar del av gudstjänstens innehåll ska öka
Människor uppfattar församlingens gudstjänster som meningsfulla
Musik från olika genrer förstärker den andliga och sinnliga upplevelsen i gudstjänsten
Varje gudstjänst ska präglas av respektive kyrkas profil

Undervisning
Det ska finnas olika sätt att tillägna sig undervisningen
Undervisningen ska innehålla ämnen som är relevanta för människor just nu Verksamheten utgår från Tyresö kyrka och församlingshem
Öka kännedomen i Tyresö om Pilgrimscentrum som besöksmål
Verksamheten är en mötesplats för samtal och reflektion kring kristen tro och livstolkning