fbpx

Om oss

Förtroendevalda

Av kommunens 47 000 invånare är knappt 27000 personer medlemmar i Svenska kyrkan. Vart fjärde år hålls kyrkoval, då alla medlemmar har möjlighet att delta i den demokratiska process som avgör hur kyrkan ska styras kommande mandatperiod.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet är församlingens styrelse, där även kyrkoherden ingår. I Tyresö finns också ett kyrkogårdsutskott, som ansvarar för beslut i frågor som rör församlingens begravningsplatser.

Kyrkofullmäktige
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Fullmäktige har 33 ordinarie ledamöter och 14 ersättare. Alla kyrkotillhöriga har rätt att bevista fullmäktiges sammanträden och också ställa frågor. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om församlingens policy- och budgetfrågor.

Ordförande: Kristjan Vaigur (S)
1:e vice ordförande: Sigurd Sjöblom (FRK)

Protokoll 2022
Kyrkofullmäktige 11 maj

Protokoll 2021
Kyrkofullmäktige 5 maj
Kyrkofullmäktige 10 november
Nya Kyrkofullmäktige 10 november
Kyrkofullmäktige 8 december

Protokoll 2020
Kyrkofullmäktige 11 mars
Kyrkofullmäktige 6 maj
Kyrkofullmäktige 4 november

Protokoll 2019
Kyrkofullmäktige 6 mars
Kyrkofullmäktige 15 maj
Kyrkofullmäktige 6 november

Protokoll 2018
Kyrkofullmäktige 16 maj
Kyrkofullmäktige 7 november

Protokoll 2017
Kyrkofullmäktige 17 maj
Kyrkofullmäktige 8 november (KYF 2013-2017)
Kyrkofullmäktige 8 november (KYF 2018-2021)

Protokoll 2016
Kyrkofullmäktige 9 november
Kyrkofullmäktige 11 maj

Kyrkoråd
Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder cirka en gång per månad. Kyrkorådet har 12 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Kyrkoherden är en självskriven medlem. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över kyrkogårdsnämndens verksamhet. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men det är till kyrkorådet man kan vända sig med olika ärenden och frågor.

Ordförande: Iréne Pierazzi (S)
1:e vice ordförande: Göran Sundgren (FRK)

Protokoll 2023
Protokoll 25 januari

 

Protokoll 2022
Protokoll 26 januari
Protokoll 23 februari
Protokoll 22 mars

Protokoll 20 april
Protokoll 8 juni
Protokoll 7 september
Protokoll 13 oktober
Protokoll 7 december

 

Protokoll 2021
Protokoll 27 januari
Protokoll 24 februari
Protokoll 24 mars
Protokoll 21 april
Protokoll 9 juni
Protokoll 8 september
Protokoll 13 oktober

Protokoll 2020
Protokoll 22 januari
Protokoll 19 februari
Protokoll 25 mars
Protokoll 22 april
Protokoll 10 juni
Protokoll 2 september
Protokoll 14 oktober
Protokoll 9 december

Protokoll 2019
Protokoll 20 februari
Protokoll 20 mars
Protokoll 23 april
Protokoll 12 juni
Protokoll 4 september
Protokoll 17 oktober
Protokoll 11 december

Protokoll 2018
Kyrkoråd 10 januari
Kyrkoråd 20 februari
Protokoll 21 mars
Protokoll 26 april
Protokoll 14 juni
Protokoll 5 september
Protokoll 11 oktober
Protokoll 19 november
Protokoll 11 december

Protokoll 2017
Kyrkoråd 19 oktober
Kyrkoråd 6 september
Kyrkoråd 8 juni
Kyrkoråd 26 april
Kyrkoråd 22 mars
Kyrkoråd 21 februari
Kyrkoråd 11 januari

Protokoll 2016
Kyrkoråd 20 oktober
Kyrkoråd 28 september
Kyrkoråd 1 juni
Kyrkoråd 25 april
Kyrkoråd 16 mars
Kyrkoråd 9 februari