Om oss

Medarbetare

Diakoner

Stina
Annehed

Diakon (föräldraledig)
Bollmoradalens kyrka

Berth
Adamsson

Diakon
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 08

Charlotta
Lindholm

Diakon
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 98

Församlingspedagoger

Sofia
Olsson

Pilgrimskoordinator
Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö
08-410 937 46

Jenny
Måhlberg

Församlingspedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 85

Lotta
Wetterberg
Larsson

Församlingspedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 17

Jenny
Langels

Pedagog
08- 410 937 45

Johanna
Ibbing

Pedagog
08-410 937 84

Kansli/administration

Daniel
Lundmark

Teknisk chef
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 39

Pia
Crona

Löneadministratör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 54

Maud
Kahlbom

Kansliadministratör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 05

Catharina
Jansson

Kansliassistent
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 22

Eva
Tynhage

Kamrer
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 56

Hans-Olof
Frisk

Expedition och bokning
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 20

Jeanette
Agnrud

Kommunikationsansvarig
08-410 937 11

Mia
Blacke
Bjurling

Kommunikatör
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 43

Annika
Alfsdotter

Administrativ chef
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 06

Förskolan Trollflöjten

Mona
Blom

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Caroline
Enz

Förskollärare (tjänstledig)
Förskolan Trollflöjten

Inger
Lindblad

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Päivi
Potila
Homonnai

Rektor
Förskolan Trollflöjten

Maria
Stenberg

Barnskötare (tjänstledig)
Förskolan Trollflöjten

Beata
Saniewska

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Gunilla
Weurlander

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Katrin
Persson

Förskollärare
Förskolan Trollflöjten

Rong
Lou

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Åsa
Ekring

Barnskötare
Förskolan Trollflöjten

Kyrkogårdsförvaltningen

Jan
Alkstål

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 74

Erika
Rilby

Kyrkogårdsarbetare

Roger
Andersson

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 75

Jan-Olov
Aspkil

Kyrkogårdschef
08-410 937 72

Jimmy
Rask

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 70

Katarina
Tingbrand

Kyrkogårdsarbetare
08-410 937 77

Lisa
Rosensparr

Arbetsledande kyrkogårdsarbetare
08-410 937 78

Kyrkoherde

Helena
Forsberg

Kyrkoherde
Bollmoradalens kyrka

Musiker/organist

Charlotte
Berg

Musikpedagog
Trollbäckens kyrka
08-410 937 86

Ann
Adolfsson
Eiderfors

Musiker/organist
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 52

Carin
Horovitz

Musiker/organist
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 97

Magnus
Sköld

Musiker/organist
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 44

Jessica
Falk

Musiker
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 51

Präster

Ellen
Schelin

Präst
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 26

Clara
Lindberg

Präst
Tyresö församlingshem
08-410 937 04

Anders
Ekenhill

Präst
Trollbäckens kyrka
08-410 937 93

Rebecka
Tudor

Präst
Trollbäckens kyrka
08-410 937 94

Annafia
Trollbäck

Präst
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 83

Susanne
Forsström
Fäldt

Präst
Tyresö församlingshem
08-410 937 42

Linnea
Lind

Präst
Trollbäckens kyrka
08-410 937 57

Ungdomsledare

Svante
Zetterquist

Ungdomsledare
Trollbäckens kyrka
08-410 937 27

Tobias
Risberg

Ungdomsledare
Trollbäckens kyrka
08-410 937 47

Vaktmästare

Stella
Lorichs

Vaktmästare
Tyresö kyrka
08-410 937 36

Johan
Dellming

Vaktmästare, verksamhetsansvarig
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 31

Gunilla
Eneman
Hagman

Vaktmästare
Tyresö kyrka
08-410 937 34

Jan
Hindersson

Vaktmästare
Trollbäckens kyrka
08-410 937 33

Ragnar
Kahlbom

Vaktmästare
Bollmoradalens kyrka
08-410 937 32