fbpx

Om oss

Medarbetarguide

Här hittar du allt som berör din anställning i Tyresö församling.

Församlingsinstruktion

Verksamhetsplan 2021

Formulär för verksamhet och uppföljning

Medarbetarhandbok

Kan endast nås av avställda på G:/Guider

Beställning av kommunikation

Formulär för beställning av kommunikation

Blanketter

Här listas de blanketter som inte finns i Medarbetarhandboken.
Ledighetsansökan

Mall begäran belastningsregistret, Utdrag Föreningar
Sekretessförbindelse förskola
Information till säsongsanställda (kyrkogårdsförvaltningen)

Beräkning av arbetstid präster
Timrapport, timavlönade
Tjänstgörings- och avvikelserapport månadsavlönade

Ersättning för utlägg
Intäktsredovisning till kansliet
Bilaga till intäktsredovisning till kansliet
Kontrakt tillfällig uppdragstagare
Ersättning till förtroendevald

Utvecklingssamtal
Lönesamtal

Policydokument

Lokalbokning

Medarbetare bokar kyrksalar och församlingssalar via det här formuläret. Övriga lokaler bokar medarbetare själva i Aveny.