fbpx

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Bethany beyond Jordan

Jesu dopplats – ett pilgrimsmål i Jordanien

This page in English

Läs mer på dopplatsens webbplats

”Detta hände i Betania, på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.” Johannesevangeliet 1:28

Lutherska kyrkan vid dopplatsen.

Det har gått 2000 år sedan Jesus av Nasaret levde och verkade i det heliga landet. I Johannesevangeliet anges platsen för Jesu dop: ”på andra sidan Jordan”, inte på västra sidan dit många idag åker för att se och uppleva Jesu dopplats, utan på östra sidan av Jordanfloden. Jordanfloden har dessutom flyttat på sig och flyter nu längre västerut än på Jesu tid.

Efter att fredsavtalet mellan Israel och Jordanien ingåtts 1994 röjdes området på minor och arkeologiska utgrävningar inleddes. Från Amman, Jordaniens huvudstad som ligger ca en timmes bilväg bort, har det gått vägar ner mot Jordandalen och vidare över till Jerusalem sedan urminnes tider. Arkeologerna hittade resterna av stall, härbärgen, kyrkor, kloster och eremitboningar. Och de hittade själva den plats där man med mycket stor säkerhet anser att Jesus av Nasaret döptes. UNESCO deklarerade 2015 Dopplatsen i Jordanien som ett Världsarv.

Området ligger i Jordandalen som geografiskt sett har korta avstånd mellan Amman och Jeriko och vidare upp i bergen i väster till Jerusalem.

Gåvan från den jordanska nationen genom kung Hussain

När arkeologerna presenterade sina fynd bestämde Kung Hussain att området skulle skyddas. Området förvaltas av den jordanska staten och är ett naturvårdsområde. Men kungen ville också något mer. Han är var angelägen om de kristnas fortsatta möjlighet att leva och bo i Jordanien och i resten av Mellanöstern. Därför erbjöd kung Hussain de kristna trossamfunden i Jordanien att bygga kyrkor i området.

The Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land (ELCJHL) tackade ja till kungens erbjudande tillsammans med andra kyrkor verksamma i landet. I januari 2014 invigdes den lutherska kyrkan vid Bethany beyond the Jordan i närvaro av bland andra ärkebiskop Anders Wejryd. Rysk-ortodoxa kyrkan har också byggt i området. De har bidragit med ett pilgrimshotell med ett ortodoxt kapell. Armeniska kyrkan har en färdigbyggd kyrka på platsen. Den anglikanska kyrkan, romersk-katolska kyrkan, och Etiopiska ortodoxa kyrkan och flera andra ortodoxa kyrkor har projekt igång. I området finns också ett muslimskt ”Jesus shrine”, alltså inte en moské utan en mindre byggnad.

The Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land

ELCJHL är en mycket liten kyrka med församlingar bland annat i Jerusalem, Bethlehem och Ramallah. Kyrkan har också en församling i Amman, Jordaniens huvudstad. Kyrkan leds av biskop Munib Younan som också är ordförande för Lutherska världsförbundet (LWF) och därför räknas, sin lilla kyrka till trots, som en av världens främsta kyrkoledare.

Samer Azar, kyrkoherde i Amman, Mitri Raheb, präst i Betlehem och biskop Munib Younan.

Samer Azar, kyrkoherde i Amman, Mitri Raheb, präst i Betlehem och för detta biskopen Munib Younan.

ELCJHL har mångåriga och goda relationer till Svenska kyrkan. Särskilt Strängnäs stift har ett gott samarbete under ett formaliserat samverkansavtal. Den gode herdens skola i Bethlehem har länge stöttats av Svenska Jerusalemföreningen och är en av de skolor som ELCJHL arbetar med driver.

Bishop Azar är mycket angelägen att Bethany beyond the Jordan blir en plats som vittnar om de kristnas närvaro i Mellanöstern. Arabiska kristna har alltid funnits i det heliga landet och det är viktigt att deras säkerhet och fortsatta möjlighet att bo och verka i området möjliggörs på olika sätt. Kung Hussain Jordanien, med sin nuvarande Kung Abdullah, å sin sida anser att de kristnas närvaro på olika sätt starkt bidragit till Mellanösterns historia och kultur.

Den lutherska kyrkan i Jordanien

Från den plats där den lutherska kyrkan i Betania ligger har man utsikt över Jordandalen, som ligger långt under havsytan. Man ser över till Jeriko, man anar Jerusalem uppe i bergen i sydväst och man ser Döda havets vattenspegel.

Dopplatsen med de fyra stenfundamenten, öster om Jordan.

Dopplatsen med de fyra stenfundamenten, öster om Jordan.

Från den lutherska kyrkan vandrar man ner i dalen och genom kraftig och snårig växtlighet utmed slingrande stigar. Där snåren öppnar sig finns en stor grop som är vattenfylld. Precis under vattenytan nere i gropen skymtas fyra stenfundament. På andra sidan gropen finns ett bastant tak som nyligen satts upp för att skydda de unika mosaiker som utgjort golv i den kyrka som grävdes fram av arkeologerna under 1990-talet. Troligen har det stått trä kyrkor i olika omgångar på fundamenten nere i vattnet i gropen. Kyrkorna på stenfundamenten förstördes av bränder jordbävningar och eller översvämningar. Nere i gropen mellan de fyra stenfundamenten anser man att dopplatsen finns. Där döptes troligen Jesus av Nasaret.

Svenska kyrkan har starkt engagerat sig i etableringen av Dopplatsen som kristet pilgrimsmål. Sedan september 2014 har Svenska kyrkan haft personal på plats som kan ta emot pilgrimer.

Säkerhetsläget

Det råder fred mellan Israel och Jordanien. Bethany beyond Jordan ligger i en säkerhetszon och besökare passerar en check-point innan de kommer in. Amman är en stor, rörig och bullrig stad men charmig och vänlig.

Det råder inbördeskrig i Syrien, som har gränser mot Jordanien. Av det märker tillfälliga besökare inte mycket. Det finns stora flyktingläger vid gränsen mellan Jordanien och Syrien, men det påverkar inte läget vid dopplatsen eller i Amman.

Redan har väldigt många grupper av olika slag besökt den lutherska kyrkan vid Bethany beyond the Jordan.

Sofia Olsson och Jonas Bodin vid en dopfunt med renat vatten från floden Jordan

Sofia Olsson och Jonas Bodin vid en dopfunt med renat vatten från floden Jordan

Upplevelser som väntar besökaren

 1. Den bibliska historien
  Det blir tydligt var och i vilken miljö den bibliska historien utspelade sig. I Israel/Palestina är många av de heliga platserna dels historiskt osäkra, dels överexploaterade av pilgrimer och turister sedan 300-talet och framåt.
 2. Kyrkans första historia
  De arkeologiska utgrävningarna vid Bethany beyond Jordan vittnar om den första kristna tiden, kyrkobyggnadskonst och andlighet.
 3. Eremiter och klostergrundare
  I området finns det gott om platser där eremiter bott och verkat. Man kan lära sig mycket om våra tidigaste klostergrundare och deras sammanhang.
 4. Dopet och dopteologi
  Det finns rika möjligheter att se och uppleva olika kristna traditioners uppfattning om dopet och doppraxis i detta område dit så många kommer för att se den plats där Jesus av Nasaret döptes.
 5. Israel/Palestina-konflikten
  Den svåra konflikten mellan staten Israel och Palestina blir mycket tydlig i mötet med kristna palestinier. Vill man försöka förstå konfliktens många bottnar är det självklart viktigt att besöka området, se och samtala med de människor som verkligen bor där.
 6. Naturen
  Området är en unik plats med möjlighet till rika naturupplevelser, ett fantastiskt fågelliv och att bada i Döda havet.

Missa ingen vandring – prenumerera på PilgrimsbrevetNär du fyller i ovanstående formuläret samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter du fyller i. Läs vår policy för behandling av personuppgifter.