fbpx

Sorgestöd

Sorgen är en naturlig del av livet, men i vårt samhälle kanske sorgen inte alltid får ta den tid och plats som skulle behövas. I Tyresö finns möjlighet att få sorgestöd, både enskilt och i grupp. I Tyresö församling finns också sorgestödsgrupper för vuxna, ungdomar, barn och familjer.

När man förlorat någon som står en nära förändras hela ens tillvaro på ett mycket genomgripande sätt. Det gör ont och kan ta tid innan man på nytt tycker sig hitta fotfäste i tillvaron. Tyresö församling erbjuder dig som förlorat en närstående att i samtal med präst eller diakon, eller i grupp tillsammans med andra, bearbeta din sorg genom att uttrycka och utbyta tankar, känslor, funderingar och erfarenheter.

Kontakt
Charlotta Lindholm, diakon, 08-410 937 98, mejl