fbpx

Tyresö kyrka

Tyresö kyrka Tyresö kyrka är byggd i tegel som är slaget i Tyresö och uppfördes under Sveriges stormaktstid av Gabriel Oxenstierna år 1638-1640, nära Tyresö slott. Den första gudstjänsten som förrättades i kyrkan var byggherren Gabriel Oxenstiernas egen begravning 1641. Tyresö kyrka är ett kyrkligt kulturminne.

Tyresö kyrka är en så kallad salkyrka, uppförd i rött murtegel. Höga, spetsbågiga fönster, släpper in mycket ljus, som reflekteras mot vita väggar. Byggnaden är en blandning av sengotik och renässans med tornet i väster. Murarmästare var Hans Ferster.

1740 brann tornet och kyrktaket och beroende på bristande ekonomiska förutsättningar återskapades inte tornspiran utan tornet har än i dag ett pyramidformat lågt tak.

 

Fakta
Antal sittplatser: 170
Bårtäcke: JA
Hörselslinga: JA
Hörlurar: JA
Orgel: JA
Piano: JA
CD spelare: JA
Parkering: ca 60 platser

Tillgänglighetsanpassad
Entré: JA
Parkering: JA
WC: JA