fbpx

Vems är graven?

Just nu letar vi gravrättsinnehavare. Det betyder att vi inte vet vem som är kontaktperson till vissa gravar.

Gravrättsinnehavare har skyldighet att hålla graven i värdigt och ordnat skick. Detta kan utföras av kyrkogårdsförvaltningen med ett gravskötselavtal. Då tar kyrkogårdsförvaltningen hand om planteringsytan och området runt graven (dock inte gravstenen. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att ta hand om gravstenen så att den står stabilt och säkert). Det kostar ingenting att vara gravrättsinnehavare.

Om inga gravrättsinnehavare ger sig till känna inom tre år återgår graven så småningom till kyrkogårdsförvaltningen, och graven upplåts till nya begravningar.

Gravar där vi letar gravrättsinnehavare är markerade med en grön skylt.

Har du information om någon grav meddela kyrkogårdsförvaltningen på tfn 08-410 937 70.

Läs mer om gravrätt

Vi söker efter gravrättsinnehavare till följande gravar.

Uppdaterad: 2021-10-06

Tyresö kyrkogård (vid Tyresö kyrka)

TGB 013 Åfeldt Johansson
TGE 050 Ortman

Tyresö begravningsplats (vid Tyresö kyrka)

TBFD 039

Bollmora kyrkogård (vid Masten, Lindalen)

BOAA 008A-B
BOB 013 Nilsson
BOC 006 Lindström
BOC 020 Kumpulainen
BOD 043
BOD 047
BODD 008 Friberg
BODD 068 Baanrud
BOF 015 Pettersson
BOGG 031 Jakobsson
BOGG 043 Jansson
BOGG 063 Ströby
BOGG 068 Lundkvist
BOGG 137 Österman
BOGG 142 Nyman Fokin
BOHH 042 Pesonen
BOHH 066 Sunnehed
BOHH 100 Göransson
BOHH 101 Hagelin
BOJ 005A Persson
BOJ 005B Persson F Pettersson
BOJ 021A Sundqvist
BOJ 021B Svenström F Nylin
BOK 009A Luukkanen F Henriksson
BOK 009B Luukkanen
BOK 010A Luukkanen
BOK 010B Luukkanen
BOK 015A Lindblom F Ekengren
BOK 015B Lindblom
BOM 055 Greus
BOM 094 Svendsen
BOM 106 Svensson
BOM 107 Hansen
BON 014 Hokkanen
BON 015
BON 028 Forsberg
BON 030 Selerback
BON 031 Selerback
BON 032 Selerback
BON 033 Österlund
BON 034
BON 114-115
BONN 047 Eklund
BONN 067 Lindberg
BOO 007
BOO 037 Wernersson F Zeppik
BOOO 042 Teimann
BOOO 044 Friberg
BOOO 072 Wannäs
BOP 002A-B Ullman
BOP 005A Nilsson
BOP 005B Sundquist
BOP 009A Karlsson F Karlsson
BOP 009B Karlsson
BOP 012A Norlander
BOP 012B Norlander F Hedlund
BOPP 032 Karlsson
BOPP 046 Örnsvik
BOPP 050 Uhre
BOR 018A Olsson
BOR 018B Olsson F Jonsson
BOR 022A Andersson
BOR 023A Pettersson
BOR 023B
BOR 025A Ohlson
BOR 025B Olsson F Lundin
BOS 008 Eriksson
BOS 011A Gustavsson
BOS 011B Persson
BOS 016A Gustavsson
BOS 016B Gustavsson F Källsten
BOT 013A Gustavsson
BOT 013B Gustavsson
BOU 001A Eriksson
BOU 001B Nilsson
BOU 001C
BOU 002A Karlsson
BOU 002B
BOU 006A-B Minell
BOV 005 Helldén
BOV 078 Melander Robinson
BOV 083 Magnefelt-Ek
BOV 105 Mäenpää
BOX 002 Ljusner
BOX 020 Bekkaoui
BOX 038 Andersson
BOX 050 Ruberg
BOX 076 Eriksson
BOX 100 Lappalainen
BOX 116 Olsson