fbpx

Verksamhet

Våra aktiviteter för barn och unga pågår varje dag. Kyrkans förskola är pedagogik och omsorg om de minsta, och öppna förskolan ger barn och föräldrar tillfällen att mötas. Konfirmation för ungdomar tar pulsen på livet, och söker svar på svåra frågor. Sång och musik lockar fram glädje och inspiration, och vandringar och kurser blir till insikter och lärande.

Våra träffpunkter samlar människor till samtal och gemenskap, vårt diakonala arbete hjälper de som behöver stöd – och vi möts alla i våra gudstjänster.

Tyresö församling erbjuder miljön för utvecklande möten kring tro, kultur och kunskap. Hit kan människor komma från olika håll i livet och samlas i kyrkan för att på lika villkor få uppleva gemenskap med Gud och med varandra. Vi arbetar för att ge den kristna tron på Gud en konkret gestalt i omsorg om människor.