Verksamhet

Liv i balans

Kropp och själ hör ihop. Mår den ena bra smittar det gärna av sig till den andra. Och kroppen kan vara ett redskap i önskan att uppleva andlighet. Många av oss kanske förknippar andlighet och religiositet med att dra sig tillbaka från jäkt och stress, att vara för sig själv. Men andligheten kan lika gärna upplevas tillsammans med andra, i relationerna som uppstår mellan människor. Så ta dig tid – ta del av våra aktiviteter.

Teamet som arbetar med liv i balans har lång utbildning och erfarenhet inom de verksamheter vi erbjuder. Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan delta och de flesta aktiviteter är kostnadsfria.

Själavård

I kyrkan finns det ett särskilt sammanhang där vi alla är välkomna att få tala sant om våra egna liv. Där får vi tala om det som hjärtat är fullt av. Det sammanhanget kallas för själavård.

Rent praktiskt är själavård ett eller flera samtal där du möter t.ex. präst eller diakon. Samtalen är kostnadsfria och själavårdaren har tystnadsplikt. Det finns inga krav på att samtalen måste handla om religiösa saker. Däremot finns en vana och öppenhet för att tala om även dessa delar av livet. Du väljer själv vad du vill tala om. Den som lyssnar, själavårdaren, har med sig sin egen erfarenhet av sin tro och relation till Gud. Att själavårdaren har med sig sin relation till Gud innebär att du får möta en människa som har egna erfarenheter av att vara älskad och buren av Gud. Som vet att det kan vara svårt att tala sant om sitt eget liv, men som också vet att det är möjligt när man upplever att man är älskad och buren.

Välkommen att kontakta någon av församlingens präster eller diakoner för ett samtal. Du kan också boka en tid direkt i vår onlinebokning.

Vi erbjuder också KBT-terapi. Berth Adamsson är diakon och KBT-terapeut som arbetar under handledning.

 

 

 

KBT (kognitiv beteendeterapi) kan vara en effektiv behandling vid till exempel:

  • depression
  • panikångest
  • generell ångest
  • tvångssyndrom
  • fobier
  • stressrelaterade symptom
  • social ångest
  • sömnproblem
  • relationer
  • självkänsla

Fyll i det här formuläret om du vill ta kontakt för att utreda möjligheten att gå i KBT-terapi. Behandlingen kostar ingenting.

Andlig vägledning

Om du själv vill fördjupa ditt möte med Gud i ditt liv går det bra att boka ett samtal för Andlig vägledning. Under samtalet möter du som pilgrim en vägledare under ca 45 minuter. Samtalet sker utifrån din berättelse. Där du är just nu i ditt liv eller något som funnits i ditt liv som behöver berättas. Vägledaren hjälper dig att se vad Gud bjuder in dig till på din vandring i livet.

Kontakt
Rebecka Tudor, tfn 08-410 937 97
Cristina Olsson, tfn 08-410 937 57
Susanne Forsström Fäldt, tfn 08-41093742

Mindfulness – här och nu

Mindfulness är ett engelskt begrepp som ofta översätts till ”medveten närvaro”. Att vara medvetet närvarande är en naturlig mänsklig kapacitet som alla besitter men som kan utvecklas ytterligare. Nyckelkomponenter i mindfulness är att bemöta det du ställs inför med öppenhet, uppmärksamhet och acceptans.

En dag för kropp och själ

Under dagen erbjuds meditation, avspänning, samtal och en lättare måltid. Kostnad 100 kr (vill du ha massage tillkommer 100 kr). Max 25 deltagare. En lördag per termin kl 10.00–17.00 i Trollbäckens kyrka. Anmälan senast tre dagar innan till Diakon Charlotta Lindholm, telefon 08–410 937 98. Nästa datum annonseras alltid i kalendern.

Tid för kropp och själ

Kom in i kyrkan, sätt dig eller lägg dig en stund i kyrkbänken och lyssna till rogivande musik. Möjlighet att få ryggmassage. Tänd ett ljus och drick en varm kopp te. Efter det kan du gå vidare i Qi Gong och mindfulness-meditation. Nästa datum annonseras alltid i kalendern.

Pausmeditation efter jobbet

Kristen djupmeditation enligt Zazen-metoden.  Introduktion för dig som är ny från klockan 17.00. Info Charlotta Lindholm, tel 08-410 937 98. Nästa tillfälle annonseras alltid i kalendern.

Vår tid präglas av snabba kommunikationer och ett rikligt informationsflöde vilket innebär att vi håller ett högt tempo under nästan hela vår vakna tid. Människan behöver finna balans mellan yttre aktiviteter och inre stillhet. Den frid som uppnås genom meditation gör det möjligt att bättre hantera problem varje människa möter. Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet. Djupmeditation engagerar hela människan – såväl kropp, själ som ande. Den skapar möjligheter att närma sig gud inom oss. Metoden har hämtats från österlandet där den använts i tusentals år. Sittställningen, andningen och tankens inriktning hjälper oss att komma in i stillheten. Vi sitter i meditationsställning i ett tillstånd av både vila och vakenhet. Vi låter andningen ske utan att styra den. Vi låter allt vara som det är. Vi är älskade precis som vi är.

Zhineng Qigong

Zhineng Qigong är en enkel och naturlig träningsmetod som tränar både kroppen och sinnet. Många människor har fått stora hälsoförbättringar av träningen. Metoden består av långsamma, mjuka rörelser som alla kan göra utifrån sina egna förutsättningar. Namnet, Zhineng Qigong, betyder att det är en qigongmetod som kan öka vår visdom och vår förmåga. Anmälan: berth.adamsson@svenskakyrkan.se, tel 08-410 937 08.

Retreater

Ordet ”retreat” är lånat från engelskan och översätts med ”reträtt” – att retirera, dra sig tillbaka för stillhet och eftertanke. Under en retreat går man in i tystnad, man deltar i en kravlös gemenskap med måltider, andakt, meditation och gudstjänst. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud. Under retreater finns möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon som har tystnadsplikt. Nästa datum annonseras alltid i kalendern.

Sjukhusteam

Sjukhusteamet på Handens närsjukhus består av präster och diakoner från Svenska kyrkans församlingar på Södertörn. Vi erbjuder enskild andakt, stödsamtal i kris och sorg, själavård och förbön. Tanken är att patienter, anhöriga, närstående och personal ska kunna få kontakt och stöd från någon i Svenska kyrkan, Södertörn, både under sjukhustiden och efter hemkomsten. Möjlighet till enskilda samtal på avdelningen eller i sjukhuskyrkans rum. Alla har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Utställning och föredrag om livsfrågor

I Bollmoradalens kyrka ger vi plats för utställningar och bjuder in föreläsare. Se kalendern för aktuella evenemang.