fbpx

Verksamhet

Liv i balans

Kropp och själ hör ihop. Mår den ena bra smittar det gärna av sig till den andra. Och kroppen kan vara ett redskap i önskan att uppleva andlighet. Många av oss kanske förknippar andlighet och religiositet med att dra sig tillbaka från jäkt och stress, att vara för sig själv. Men andligheten kan lika gärna upplevas tillsammans med andra, i relationerna som uppstår mellan människor. Så ta dig tid – ta del av våra aktiviteter.

Teamet som arbetar med liv i balans har lång utbildning och erfarenhet inom de verksamheter vi erbjuder. Det finns ingen tidsgräns för hur länge du kan delta och de flesta aktiviteter är kostnadsfria.

Själavård

Församlingens diakoner och präster har stor erfarenhet av att möta och ge stöd till människor i olika skeden av livet. Det finns möjlighet att boka tid för ett eller flera samtal med någon av dem. Det kostar ingenting och du väljer själv vad du vill tala om. Inget ämne är för stort eller litet. Du behöver inte identifiera dig som kristen för att komma till oss.
Läs mer om det
här.

Välkommen att kontakta någon av församlingens präster eller diakoner för ett samtal. Du kan också boka en tid direkt i vår onlinebokning.

Vi erbjuder också KBT-terapi. Berth Adamsson är diakon och KBT-terapeut som arbetar under handledning.

 

 

 

KBT (kognitiv beteendeterapi) kan vara en effektiv behandling vid till exempel:

 • depression
 • panikångest
 • generell ångest
 • tvångssyndrom
 • fobier
 • stressrelaterade symptom
 • social ångest
 • sömnproblem
 • relationer
 • självkänsla

Fyll i det här formuläret om du vill ta kontakt för att utreda möjligheten att gå i KBT-terapi. Behandlingen kostar ingenting.

  Andlig vägledning

  Om du själv vill fördjupa ditt möte med Gud i ditt liv går det bra att boka ett samtal för Andlig vägledning. Under samtalet möter du en vägledare under ca 45 minuter. Samtalet sker utifrån din berättelse. Där du är just nu i ditt liv eller något som funnits i ditt liv som behöver berättas. Vägledaren hjälper dig att se vad Gud bjuder in dig till på din vandring i livet.

  Kontakt
  Rebecka Tudor, tfn 08-410 937 97
  Susanne Forsström Fäldt, tfn 08-41093742

  Meditation

  Vår tid präglas av snabba kommunikationer och ett rikligt informationsflöde vilket innebär att vi håller ett högt tempo under nästan hela vår vakna tid. Människan behöver finna balans mellan yttre aktiviteter och inre stillhet. Den frid som uppnås genom meditation gör det möjligt att bättre hantera problem varje människa möter. Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet. Djupmeditation engagerar hela människan – såväl kropp, själ som ande. Den skapar möjligheter att närma sig gud inom oss. Metoden har hämtats från österlandet där den använts i tusentals år. Sittställningen, andningen och tankens inriktning hjälper oss att komma in i stillheten. Vi sitter i meditationsställning i ett tillstånd av både vila och vakenhet. Vi låter andningen ske utan att styra den. Vi låter allt vara som det är. Vi är älskade precis som vi är.

  Retreater

  Ordet ”retreat” är lånat från engelskan och översätts med ”reträtt” – att retirera, dra sig tillbaka för stillhet och eftertanke. Under en retreat går man in i tystnad, man deltar i en kravlös gemenskap med måltider, andakt, meditation och gudstjänst. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud. Under retreater finns möjlighet till enskilt samtal med präst eller diakon som har tystnadsplikt. Nästa datum annonseras alltid i kalendern.

  Sjukhusteam

  Sjukhusteamet på Handens närsjukhus består av präster och diakoner från Svenska kyrkans församlingar på Södertörn. Vi erbjuder enskild andakt, stödsamtal i kris och sorg, själavård och förbön. Tanken är att patienter, anhöriga, närstående och personal ska kunna få kontakt och stöd från någon i Svenska kyrkan, Södertörn, både under sjukhustiden och efter hemkomsten. Möjlighet till enskilda samtal på avdelningen eller i sjukhuskyrkans rum. Alla har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

  Lectio Divina – Bibelläsning tillsammans

  Lectio Divina är ett meditativt sätt att läsa bibliska texter. Ordet betyder gudomlig eller andlig läsning. Detta betyder att vi läser Bibelns texter med uppmärksamhet och tro på att Gud har ett speciellt ord förvar och en av oss i vår speciella situation idag. Du behöver inga förkunskaper för att delta. Se hemsidans kalender förkommande tillfällen.

  Pilgrimskatekumenatet – en samtalsgrupp om livsfrågor, längtan och tro

  Har du redan en tro eller är du nyfiken på den kristna tron och vill veta mer?

  Samtalsgruppen Pilgrimskatekumenatet vänder sig till vuxna som söker fördjupning och vill samtala om livet och tron med andra. Under ett antal onsdagskvällar hösten och vintern 2022 -2023 gör vi en inre vandring genom en del av det landskap som är den kristna tron. Utgångspunkten är deltagarnas egna frågor och erfarenheter, och inga förkunskaper behövs. Det enda som krävs är din närvaro och vilja att lyssna och dela tankar. Träffarna kan leda till dop eller konfirmation, eller bara till fördjupad kännedom om den kristna tron.

  Kontakt: Susanne Forsström Fäldt, präst på Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö och kursansvarig. susanne.forsstromfaldt@svenskakyrkan.se 08-410 937 42.

  Skrivkurs om kristen tro – Kan orden leda oss till det heliga?

  Kristen tro är något som ständigt är i rörelse. Jag tror inte på samma sätt idag som igår, barnets tro övergår i den vuxnes tro. När livet drabbar oss går tron ibland sönder, ibland växer den tvärtom och får ny form och funktion. I ett samarbete mellan Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö och Domkyrkoförsamlingen inbjuds du att formulera dig kring tro i skrift. Kan orden leda oss till det heliga? Du får uppgifter och skriver på egen hand hemma. Sedan möts vi fyra gånger i höst på zoom. Vi läser upp delar av det vi skrivit och samtalar om tro och trons föränderlighet.

  Träffarna på zoom äger rum kl 19.30-21.00 följande kvällar: 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Däremellan får du enskild återkoppling via mail från en av oss präster: Susanne Forsström Fäldt och Ulf Lindgren.

  Förutsättningar
  Dator med internetuppkoppling, vilja att uttrycka dig i skrift och en längtan efter att undersöka och dela tankar om vad kristen tro kan tänkas innebära för dig och andra idag. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Föranmälan senast 5 september till susanne.forsstrom.faldt@svenskakyrkan.se

  Utställning och föredrag om livsfrågor

  I Bollmoradalens kyrka ger vi plats för utställningar och bjuder in föreläsare. Se kalendern för aktuella evenemang.