fbpx

Verksamhet

Skola och kyrka

Vi erbjuder skolklasser att komma och delta i olika föreställningar och arrangemang, bland annat kring årets högtider. Vi utgår från läroplanen och anpassar innehållet till årskursen.

I våra arrangemang kan eleverna ta del av den kristna kyrkans historia i Sverige i allmänhet och Tyresös historia kring Tyresö kyrka och slott i synnerhet. Vi arbetar med kyrkoåret och erbjuder arrangemang kring de stora högtiderna som jul, påsk och allhelgona. Det finns också möjlighet till skräddarsydda pass kring värderingar, identitet och livsstil, särskilt för de äldre årskurserna. Dessutom finns Stockholms Pilgrimscentrum vid Tyresö kyrka, där vi kan ordna pilgrimsvandringar som passar för skolklasser.

Ta gärna kontakt med oss om du vill förlägga en eller flera lektioner hos oss. Välkommen!

Kontakt förskola, låg- och mellanstadium

Jenny Langels, 08-410 937 45

Kontakt högstadium

Lotta Wetterberg Larsson, 08-410 937 17

Jenny Måhlberg, 08-410 937 85