fbpx

Verksamhet

Stöd till utsatta

Tyresö församlings diakonala arbete går ut på att på olika sätt stötta människor i vårt samhälle som är utsatta– många har det tufft till exempel socialt eller ekonomiskt. Vi arbetar till exempel med människor med beroendeproblematik, som har svårt att få ekonomin att gå ihop eller barn som hamnat utanför de sociala sammanhangen. Det kan också handla om att ordna träffpunkter för äldre eller tillhandahålla aktiviteter som motarbetar och förebygger psykisk ohälsa. Läs till exempel om Liv i balans eller våra Gemenskaper.

Diakoner har utbildning som socionom, sjuksköterska, terapeut eller liknande. De har erfarenhet av att möta människor i livets alla svåra skeenden. I en själavårdande situation har de tystnadsplikt.

Du kan boka ett samtal online med en präst eller diakon eller ringa församlingsexpeditionen.

Tyresö församling ger inte ut akuta pengabidrag direkt i handen. Vår ekonomiska hjälp ersätter inte den försörjningsstöd som man kan vara berättigad till via socialtjänsten. Däremot kan vi efter en ansökan hjälpa till med komplement till försörjningsstöd, såsom bidrag till köp av materiella ting som skor, kläder, eller möbler.

Det finns många som behöver vår hjälp i Tyresö. Den ekonomiska hjälpen tas aldrig från den kyrkoavgift våra medlemmar betalar, utan bara från insamlade medel. Vill du vara med och hjälpa Tyresös utsatta får du gärna swisha en slant till 123 105 33 47. Märk gåvan ”diakoni”. Det går också bra att komma in till någon av våra kyrkor och lämna kollekt.

Behöver du ekonomiskt stöd? Fyll i den här blanketten och kontakta Berth Adamsson, kontaktuppgifter nedan.

Kontakta våra diakoner

Berth
Adamsson

Diakon/Handledare
08-410 937 08

Charlotta
Lindholm

Diakon
08-410 937 98