fbpx

Verksamhet

Internationellt

Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkans internationella arbete, kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. Var med och stärk människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter. Act Svenska kyrkan arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Lokala partners gör oss starka
Vår styrka är våra lokala partners och de tusentals medarbetare som finns i ACT-alliansen. De har kunskapen, erfarenheten och lokalkännedomen. Genom dem finns vi på plats före, under och efter en katastrof.

Act Svenska kyrkan har ungefär 20 utsända medarbetare och sänder också ut personal för kortare uppdrag i katastrofer.

På uppdrag av den världsvida kyrkan
De beslut vi fattar i Sverige eller i EU kan få konsekvenser för människors liv i andra delar av världen. Därför arbetar vi också med att påverka Sveriges och EU:s politik . Detta gör vi på uppdrag av den världsvida kyrkan och ACT-alliansen.

När det gäller katastrofinsatser strävar vi efter att göra inköp så nära katastrofområdet som möjligt för att inte slå ut lokal produktion utan i stället stärka den lokala marknaden. Vi fokuserar särskilt på människors psykosociala välbefinnande.

I det långsiktiga utvecklingssamarbetet fokuserar vi framför allt på stöd till projekt som handlar om rätten till mat och fred och försoning och mänskliga rättigheter. Vi vill stärka människors egen förmåga att förändra och försöker motarbeta sådant som skapar beroende.

Läs mer

Act Svenska kyrkan